<< Geri

AÇIĞA ALINAN VEYA TUTUKLANAN MEMURLARIN AYLIK VE ÖZLÜK HAKLARINDA BİLGİLER
 
    Bu şekilde görevinden uzaklaştırılan memurların 657 sayılı Yasanın 143'üncü maddesinde sayılan şartların gerçekleşmesi halinde bunların aylıklarından kesilmiş olan üçte biri ayrıca ödenir.
    Açık aylıklarının yani 2/3 aylıklarının ödenmesinde emekli kesenek ve karşılıkları keseneğe esas aylıklarının yarısı üzerinden hesaplanır. 657 Sayılı Kanunun 143'ncü maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda ise üçte bir aylıkların hesaplanmasında yine keseneğe esas aylıklarının yarısı üzerinden emekli kesenek ve karşılıklarının kesilmesi gerekmektedir.
    Buna göre aşağıdaki açıklamaları inceleyelim.
 
A-DEVLET MEMURLARI:
 
01-ESAS AYLIK 2/3 oranında verilir. (657 S.K.Md.141)
02-KIDEM AYLIĞI 2/3 oranında verilir. (657 S.K.Md.141)
03-TABAN AYLIĞI 2/3 oranında verilir. (657 S.K.Md.141)
04-AİLE YARD.VE ÇOCUK ZA. Tam verilir. (657 S.K.Mad.141)
05-YAN ÖDEME 2/3 oranında verilir. (Yan Ödeme Kararnamesi)
06-ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 2/3 oranında verilir. (Yan Ödeme Kararnamesi)
07-TAYIN BEDELİ 2/3 oranında verilir. (Tayın bedeli ödemesi hakkında yönetmelik Md.7)
08-EĞİT.VE ÖĞRET.TAZMİN. 2/3 oranında verilir. (657 S.K.213 Md.'den sonra gelen ek madde)
09-MÜLKİ İDARE TAZMİN. 2/3 oranında verilir. (657 S.K.213 Md.'den sonra gelen ek madde)
10-DİN HİZMETLERİ TAZMİN. 2/3 oranında verilir. (657 S.K.213 Md.'den sonra gelen ek madde)
11-EMNİYET TAZMİNATI 2/3 oranında verilir. (657 S.K.213 Md.'den sonra gelen ek madde)
12-DENETİM TAZMİNATI 2/3 oranında verilir. (657 S.K.213 Md.'den sonra gelen ek madde)
13-MAKAM TAZMİNATI 2/3 oranında verilir. (570 S.K.H.K.)
14-LOJMAN TAZMİNATI 2/3 oranında verilir. (433 S.K.H.K. Md.11)
15-YABANCI DİL TAZMİN. 2/3 oranında verilir. (418 S.K.H.K. Md.38)
16-EK ÇALIŞMA ÜCRETİ Hiç verilmez. (657 S.K.Md.89 ve 178)
17-ASGARİ ÜCRET FARKI 2/3 oranında verilir. (657 S.K.Md.141 VE 146)
18-YOLLUK KARŞILIĞI TAZ. Hiç verilmez. (6245 S.K.Md.49)
19-EMEKLİ KESENEĞİ
Tam aylığın yarısı üzerinden kesilir. (5434 S.K.Md.15)
20-GELİR VERGİSİ Özel indirimden tam yararlanır. (193 S.K.Mad.31)
21-DAMGA VERGİSİ Tabidir. (488 S.K.Tablo:1)